driehoek

stedenbouwkundige verkenning

Iedere ruimtelijke ontwikkeling, klein of groot, begint met een eerste verkenning waarin gekeken wordt wat voor een invulling er gegeven kan worden aan het beoogde plangebied. Er wordt hierbij rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever en de eisen die door de diverse overheidslagen aan het gebied worden gesteld. De stedenbouwkundige verkenning geeft inzicht in de mogelijke verkaveling waarbij er een grondbalans opgesteld kan worden met de oppervlakten uitgeefbare grond, groen en verharding, zodat het plan globaal financieel doorgerekend kan worden.

Wat is een stedenbouwkundige verkenning?

Een stedenbouwkundige verkenning bestaat uit een rapport waarin een gebiedsanalyse, een projectdefinitie en een structuurschets is opgenomen. Met behulp van de lagenbenadering wordt een globale ruimtelijke analyse van het plangebied gemaakt om inzicht te krijgen in de ruimtelijk en functionele structuren. Op basis van de gebiedsanalyse en de wensen van de opdrachtgever wordt een globaal Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Tezamen vormt dit de basis voor de op te stellen structuurschets, bestaande uit enkele varianten die uiteindelijk leiden tot een definitieve schets. De schets bevat een verkaveling met bouwmassa’s en openbare ruimte (groen, water, parkeren).

 

Stedenbouwkundige Verkenning

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.