Stedenbouwkundig plan

Bij ruimtelijke ontwikkelingen ontwerpt de gemeente of de ontwikkelaar vaak een stedenbouwkundig plan, waarin met veel aspecten rekening moet worden gehouden, zoals verkeer, milieu, veiligheid, water. Ons bureau heeft ruime ervaring met het maken van kleine en grote stedenbouwkundige plannen in de stad, het dorp en het buitengebied.

 

Wat is een stedenbouwkundig plan?

Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, geurhinder van agrarische bedrijven, hoogspanningsleidingen, buisleidingen, voldoende waterberging en parkeren. Hier ligt de uitdaging voor de stedenbouwkundige. Rekeninghoudend met deze omgevingsaspecten, moet hij zorgen voor een ontwerp waar mensen veilig en plezierig kunnen wonen, werken en spelen.

 

Oude Tilburgsebaan Fase III 08

 

Structuur-, voorlopig- en definitief ontwerp

Wij ontwerpen volgens een vaste methodiek. Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie zelf en de omgeving van de locatie worden bestudeerd. De context van een locatie draagt bij aan de identiteit daarvan en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe situatie. Op basis van de analyse worden in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Daarna begint het schetsten en ontwerpen, eerst met de hand, daarna in de computer. Het stedenbouwkundig plan wordt stap voor stap gedetailleerder uitgewerkt: structuurontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO). Het stedenbouwkundig ontwerp - het VO of DO - dient vaak als ondergrond voor het bestemmingsplan.

 

Offerte
Wilt u meer weten of een offerte voor een stedenbouwkundig plan opvragen? Bel 073 623 1313 of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

Stedenbouwkundig plan De Kolvenvense Akkers

BEKIJK PROJECT >