driehoek

Stedenbouwkundig plan

Bij ruimtelijke ontwikkelingen vraagt de gemeente of de ontwikkelaar vaak om een stedenbouwkundig plan, waarin met veel aspecten rekening moet worden gehouden, zoals landschap, woningbouwbeleid, verkeer, milieu, veiligheid en (hemel)water. Ons bureau heeft ruime ervaring met het maken van kleine en grote stedenbouwkundige plannen in de stad, het dorp en het buitengebied.

 

Wat is een stedenbouwkundig plan?

Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Onder deze tekening ligt een ontwerpproces ten grondslag waarin keuzes worden gemaakt voor de type bebouwing en de vormgeving van de openbare ruimte. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met diverse aspecten, zoals aansluiting op het omliggende landschap en bebouwing, een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen, duurzaam groen en water, milieutechnische aspecten en veiligheidsaspecten. Hier ligt de uitdaging voor de stedenbouwkundige. Rekeninghoudend met deze omgevingsaspecten, moet hij/zij zorgen voor een ontwerp waar mensen veilig en plezierig kunnen wonen, werken en spelen.

 

Structuur-, voorlopig- en definitief ontwerp

Wij ontwerpen volgens een vaste methodiek. Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie zelf en de omgeving van de locatie wordt bestudeerd. De context van een locatie draagt bij aan de identiteit daarvan en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe situatie. Op basis van de analyse worden in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Daarna begint het schetsten en ontwerpen, eerst met de hand, daarna in de computer. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt stap voor stap gedetailleerder uitgewerkt: structuurontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO). Het stedenbouwkundig ontwerp - het VO of DO - dient vaak als ondergrond voor het bestemmingsplan.

 

De Kolenvense Akkers 01

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.