driehoek

Gebiedsvisie

Bepaalde ontwikkelingen vragen om een gebiedsvisie voordat er een concreet uitgewerkt plan wordt opgesteld. Wat is het en wat kost het?

 

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie stelt kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Een integrale analyse van de groene, rode en blauwe structuren ligt ten grondslag aan de visie. Het schaalniveau kan verschillen van stadscentrum tot wijk, van dorp tot een hele gemeente. Met behulp van kaartmateriaal en onderbouwende tekst wordt de gebiedsvisie toegelicht.

Een gebiedsvisie kan meerdere doelen hebben, zo kunnen de uitgangspunten en ontwikkelingsmogelijkheden voor maatschappelijk en politiek draagvlak zorgen, de basis vormen voor een op te stellen bestemmingsplan, of gebruikt worden als onderlegger voor een nieuw stedenbouwkundig plan.

 

 

Stedenbouw Gebiedvisie

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.