driehoek

Wat kost een wijzigingsplan?

De kosten van een wijzigingsplan bestaan uit de volgende posten:

  1. Het opstellen van het wijzigingsplan zelf. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het plan. Dit onderdeel zijn de kosten van onze werkzaamheden.
  2. Bij sommige plannen kan een (financiële) tegenprestatie vereist zijn als compensatie voor de ontwikkeling. Dit speelt vaak bij ontwikkelingen in het buitengebied in de provincie Noord-Brabant. De hoogte van deze compensatie is afhankelijk van het ontwerp en kan daardoor (sterk) variëren. Samen met de initiatiefnemer zoeken wij naar de juiste balans tussen ontwerp en kosten.
  3. Het uitvoeren van (milieu)onderzoeken (bodem, geluid, archeologie, etc.). In bepaalde situaties is heel duidelijk dat onderzoek wettelijk verplicht is. Maar soms kan op basis van een goede argumentatie aangetoond worden dat onderzoek niet noodzakelijk is.
  4. De (gemeentelijke) legeskosten voor begeleiden van de procedure. De legeskosten zijn in de gemeentelijke legesverordening vastgelegd.
  5. De (gemeentelijke) plankosten. De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente om bepaalde kosten, zoals de planschade, aanleg van riolering, bestrating op de initiatiefnemer te verhalen. De gemeente vraagt de initiatiefnemer een overeenkomst te tekenen waarin afspraken worden gemaakt over deze kosten. De gemeente en de initiatiefnemer kunnen dit 'kostenverhaal' in vastleggen in een zogenaamde anterieure overeenkomst.

 

 

 Bijbehorende pagina's

terug naar ‘Bestemmingsplan wijzigen'

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.