driehoek

Omgevingsvergunning

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is een groot aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, milieuvergunning en aanlegvergunning, onder één vergunning samengebracht: de omgevingsvergunning. Het is daarmee mogelijk de verschillende activiteiten (slopen, bouwen, kappen, etc.) in één keer aan te vragen. Er hoeft dan ook maar één keer een procedure doorlopen te worden. Als u gaat bouwen krijgt u waarschijnlijk met de Wabo te maken.

Voor welke activiteit hebt u een vergunning nodig?
In de Wabo zijn een aantal vergunningplichtige activiteiten opgenomen. Afhankelijk van de activiteit is de 'reguliere procedure' of de 'uitgebreide procedure' van toepassing.

In de meeste gevallen (zoals bij bouwen, slopen, kappen en aanleggen) is de reguliere procedure van toepassing. Deze procedure duurt maximaal 8 weken (eventueel verlengd met 6 weken). Voor activiteiten als bouwen of gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan, of het aanpassen van een monument geldt de uitgebreide procedure. Deze procedure duurt ongeveer 6 maanden.

Via onderstaande links geven wij u een uitgebreide beschrijving over de verschillende procedures.

Het aanvragen van de vergunning gebeurt in principe digitaal via www.omgevingsloket.nl. Bureau Verkuylen kan de aanvraag namens u verzorgen. Tevens kan ons bureau alle documenten verzorgen die nodig zijn bij de vergunningaanvraag.

 

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.