driehoek

ruimtelijke onderbouwing

De gemeente vraagt of u een ruimtelijke onderbouwing voor uw project kunt aanleveren. De ruimtelijke onderbouwing kan nodig zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan of voor opname van uw initiatief in een nieuw bestemmingsplan voor het gebied waarin uw perceel ligt.

Bureau Verkuylen kan de ruimtelijke onderbouwing opstellen en de procedure begeleiden, waaronder de afstemming met de opdrachtgever, de gemeente en andere betrokken instanties. Wij hebben uitgebreide ervaring met het uitvoeren van projecten van diverse omvang en complexiteit, en hebben kennis van alles wat bij een ruimtelijke onderbouwing komt kijken.

Hieronder lichten wij toe wat een ruimtelijke onderbouwing is, hoe de procedure verloopt en wat de kosten voor u zijn.

Als uw initiatief slechts een functieverandering van een bestaand gebouw binnen de bebouwde kom betreft, en niet tot een uitbreiding van het gebouw leidt, dan kan er vaak volstaan worden met een eenvoudige procedure.

Op de pagina 'Functieverandering van bestaande gebouwen' lichten wij toe wat deze procedure inhoudt.

 

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing bevat een beschrijving van de uitvoerbaarheid van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De beoordeling heeft een stedenbouwkundige, planologische, (milieu)technische en economische component. Een ruimtelijke onderbouwing is vergelijkbaar met de toelichting van een bestemmingsplan.

In het kader van de (milieu)technische uitvoerbaarheid wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (onder andere bodem, geluid, geur, gevaar) archeologie, ecologie en water. Voor deze aspecten kan onderzoek nodig zijn.

 

Hoe verloopt de procedure?

Een ruimtelijke onderbouwing doorloopt nooit zelfstandig een procedure maar wordt als bijlage bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of bij een (groter) bestemmingsplan gevoegd. Bij de herziening van een bestemmingsplan buitengebied wordt vaak een ruimtelijke onderbouwing als verantwoording van individuele initiatieven gebruikt.

Op de pagina 'Omgevingsvergunning' lichten wij toe wat de procedure van de omgevingsvergunning inhoudt.

 

Wat kost een ruimtelijke onderbouwing?

De kosten van een ruimtelijke onderbouwing bestaan uit de volgende posten:

  1. Het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. De kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het plan.
  2. Een eventuele financiële bijdrage als compensatie voor de geplande ontwikkeling.
  3. De (milieu)onderzoeken.
  4. De legeskosten.
  5. De plankosten.

De kosten onder punt 2 - 5 zijn hetzelfde als die van een bestemmingsplan. Een nadere toelichting over deze kostenposten vindt u op de pagina 'Wat kost een wijziging van het bestemmingsplan?'.

 

Panorama Woning En Schuur

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.