driehoek

ontgrondingsvergunning

In het geval uw project het aanleggen van een waterpartij of het realiseren van terreinreliëf omvat, is veelal een ontgrondingsvergunning nodig. Bureau Verkuylen kan uw aanvraag om ontgrondingsvergunning voorbereiden en u verder begeleiden bij de procedure door het contact met de gemeente en andere betrokken instanties te verzorgen.

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van ontgrondingsprojecten van diverse omvang en complexiteit, en hebben kennis van alles wat bij een ontgrondingsvergunning komt kijken.

Hieronder lichten wij uitvoerig toe wat een ontgrondingsvergunning is en hoe de procedure verloopt.

 

Waarom een ontgrondingsvergunning?

Een ontgrondingsvergunning is nodig wanneer de bodem wordt afgegraven. Voorbeelden van afgravingen zijn:

  • zand- en kleiwinning;
  • het graven van bassins, vijvers, e.d.;
  • graafwerk ten behoeve van natuurontwikkeling (onder meer poelen).

In enkele gevallen geldt er een vrijstelling van een vergunning. Dat kan per provincie verschillen. Zo is er in de provincie Noord-Brabant geen vergunning nodig voor graafwerkzaamheden met een volume van minder dan 2000 m³ én waarbij niet dieper dan 3 meter wordt gegraven.

 

Ontgrondingsvergunning Grading Plan

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.