Vergunningplichtige activiteiten

In de Wabo zijn een aantal vergunningplichtige activiteiten opgenomen. Afhankelijk van de activiteit is de 'reguliere procedure' of de 'uitgebreide procedure' van toepassing. In de meeste gevallen (zoals bij bouwen, slopen, kappen en aanleggen) is de reguliere procedure van toepassing. Deze procedure duurt maximaal 8 weken (eventueel verlengd met 6 weken). Voor activiteiten als bouwen of gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan, of het aanpassen van een monument geldt de uitgebreide procedure. Deze procedure duurt ongeveer 6 maanden.

 

Bijbehorende pagina's:

 

Terug naar 'omgevingsvergunning'