Omgevingsvergunning

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is een groot aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, milieuvergunning en aanlegvergunning, onder één vergunning samengebracht: de omgevingsvergunning. Het is daarmee mogelijk de verschillende activiteiten (slopen, bouwen, kappen, etc.) in één keer aan te vragen.

Er hoeft dan ook maar één keer een procedure doorlopen te worden. Als u gaat bouwen krijgt u waarschijnlijk met de Wabo te maken.

 

Voor welke activiteit hebt u een vergunning nodig en hoe verloopt deze procedure? Via onderstaande links geven wij u een uitgebreide beschrijving.

 

Het aanvragen van de vergunning gebeurt in principe digitaal via www.omgevingsloket.nl. Bureau Verkuylen kan de aanvraag namens u verzorgen. Tevens kan ons bureau alle documenten verzorgen die nodig zijn bij de vergunningaanvraag.

 

Offerte
Wilt u meer weten of een offerte voor een omgevingsvergunning opvragen? Bel 073 623 1313 of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.