driehoek

Wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan zijn de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een afgebakend stuk grond of gebied. Zo mag een bepaalde plek bijvoorbeeld voor wonen, recreatie of bedrijvigheid gebruikt worden.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de regels en de verbeelding (of plankaart).

  • De toelichting bevat een beschrijving van de gewenste ontwikkeling of het gebied, een toetsing aan het relevante beleid, een verantwoording voor de gekozen bestemmingen en toont aan dat de ontwikkeling uitvoerbaar is. Om de uitvoerbaarheid te beoordelen wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (o.a. bodem, geluid, geur, veiligheid), archeologie, ecologie, water en financiën. Voor deze aspecten kan een specialistisch onderzoek nodig zijn.
  • In de regels en op de verbeelding is opgenomen of en hoe er gebouwd mag worden, en waar de gebouwen en onbebouwde gronden voor mogen worden gebruikt. In de regels kunnen bijvoorbeeld bepalingen opgenomen worden ten aanzien van de hoogte of oppervlakte van gebouwen, het aantal woningen dat mag worden gerealiseerd, restricties aan het bewerken van de grond, etc.
  • De verbeelding is een tekening met bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen. De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

Wij stellen bovenstaande onderdelen op waarbij wij de coördinatie van de verschillende aspecten op ons nemen. Daarnaast begeleiden wij de procedure richting de gemeente.

Lees meer over de procedure en de kosten van een bestemmingsplan.

 

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.