driehoek

Stedenbouwkundig plan Spechtenlaan, Odiliapeel

stedenbouwkundig plan Spechtenlaan Uden 02.jpg

De zuidzijde van Odiliapeel wordt begrensd door het Boscomplex Odiliapeel. De enige plek waar de bebouwing en het bos elkaar nog niet direct raken is het agrarisch perceel aan het eind van de Spechtenlaan. Op dit besloten perceel is in 2005 het bouwplan ‘Spechtenlaan Fase I’ gerealiseerd. Spechtenlaan Fase II haakt aan op deze ontwikkeling en voorziet in de bouw van nog eens 50 woningen, verdeeld over een zestal typologieën.

Gemeente Uden vroeg Bureau Verkuylen om zowel het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan voor Fase II te maken. De kwaliteit van het aangrenzende bos wordt optimaal benut door het plangebied met het bos te verweven middels een drietal groene wiggen. Zo grenzen alle woningen aan het groen. De rijbanen langs de kavels zijn minimaal gedimensioneerd, daardoor is de maat van de wiggen optimaal. Te midden van het groen van de wiggen worden er diverse speelplekken gerealiseerd. De ontsluiting van het plangebied vindt plaats middels een rondgaande weg die aan de westzijde van het plangebied aansluit op de Peelseheide en aan de noordzijde op de Spechtenlaan. Door de eenvoudige opzet van het stedenbouwkundige plan kan het eenvoudig opgedeeld worden in twee deelfasen waarbij de exacte invulling van de bouwvelden flexibel blijft. Dit maakt het mogelijk om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in de markt, zonder dat daarbij de noodzaak ontstaat tot het herzien van het stedenbouwkundig plan.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.