driehoek

Stedenbouwkundig plan Billy Bird Hemelrijk, Volkel

Bestemmingsplan Hemelrijk, Volkel Banner

Ten zuidoosten van Volkel ligt het recreatiepark BillyBird Park Hemelrijk. Het recreatiepark is ontwikkeld rond een plas die het gevolg is van een voormalige grintwinning. De zuidzijde van de plas is een natuurzone. De overige zijden zijn in gebruik voor de recreatie.

De recreatiezone bestaat uit een groot zwemstrand, twee gethematiseerde binnenspeeltuinen en speelvoorzieningen. BillyBird Park Hemelrijk wil de bedrijfsvoering versterken en het recreatieve aanbod uitbreiden met verblijfsrecreatie aanbieden.

Daartoe konden 15 ha agrarische gronden die op het recreatiepark aansluiten worden verworven. In 2003 heeft het recreatiepark Bureau Verkuylen gevraagd een actueel masterplan op te stellen om de hoofdlijnen van de ontwikkeling met de gemeente en de provincie te bespreken.

Op basis van dit masterplan is de uitbreiding van 15 ha uitgewerkt in een gedetailleerd inrichtingsplan met een ontgronding van ca 7,5 ha, de ‘vlinderplas’, alsmede 7.5 ha natuurcompensatie en nieuwe recreatiewoningen. Uiteindelijk is de hele ontwikkeling juridisch vastgelegd in een bestemmingsplan, dat in 2008 is vastgesteld.

Bureau Verkuylen heeft sinds 1985 de planologische aspecten, bestemmingsplannen en ontgrondingsplannen tot op de dag van vandaag voor Billy Bird Park Hemelrijk mogen verzorgen.

Projectdetails

Functie

Producten

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.