driehoek

Ruimtelijke onderbouwing Golfbaan Bernardus, Cromvoirt

GOLF WEBSITE TEST.jpg

Bernardus is een high-end golfbaan in hartje Brabant, ontworpen door Kyle Phillips. Deze Amerikaanse architect staat bekend om zijn visueel aantrekkelijke banen en duurzame stijl. De Cromvoirtse golfbaan is ruim 70 hectare groot en omvat onder meer 18 uitdagende holes, een clubhuis, driving range, luxe lodge en restaurant van ‘sterrenchef’ Edwin Kats.

 

Perfecte harmonie

Bureau Verkuylen heeft het bestemmingsplan voor Bernadus opgesteld. Daarin zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt: er is gestreefd naar een perfecte harmonie tussen de golfbaan, het clubhuis en de omliggende natuur. Daarnaast zijn er twee belangrijke aandachtspunten in het plan opgenomen:

  • De ontwikkeling van de golfbaan gaat gepaard met de aanleg van bijna 30 hectare nieuwe natuur, waaronder een leefgebied voor dassen. Zo wordt de natuurlijke ontwikkeling van het gebied bevorderd én is er een prachtige omgeving voor de golfers gecreëerd.
  • Een deel van het terrein dient als buffer (inundatiegebied) in geval van extreem hoogwater. De golfbaan is zodanig ontworpen dat de baan bespeelbaar blijft bij maximaal hoogwater.

 

Recreatie en nieuwe natuur

Ook de milieueffectrapportage is door Bureau Verkuylen opgesteld, in coproductie met Goderie Ecologisch Advies uit Nijmegen. Uit verschillende varianten van de golfbaan is gekozen voor een aantrekkelijk ontwerp in combinatie met voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze keuze past geheel binnen de visie van Bureau Verkuylen; het creëren van gezonde, duurzame leefomgevingen, waar het aangenaam toeven is.

 

Zorg uit uw handen nemen voor het vergunningentraject

Naast het bieden van ruimtelijk strategisch advies neemt Bureau Verkuylen zorg voor het hele vergunningentraject; van het voorbereiden van de vergunningaanvraag tot de begeleiding bij de procedure; zo onderhouden we desgewenst het contact met de gemeente en andere betrokken instanties.

Voor Bernardus zijn door ons de volgende vergunningsaanvragen opgesteld:

  • Een ontgrondingsvergunning voor de reliëfvorming van het landschap en de aanleg van waterpartijen.
  • Een watervergunning voor de waterhuishoudkundige aspecten.
  • Omgevingsvergunningen voor het aanbrengen van drainage en het verwijderen van houtopstanden.

 

Verlengstuk van de omgeving

Bernardus is een golfbaan geworden, die omarmt wat Brabant zo bijzonder maakt. Inpassend in een groene omgeving met open velden en diepe bossen, omringd door rivieren en gelegen op een zanderige grond; de perfecte basis voor een duurzame, gedenkwaardige golfbaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het prestigieuze KLM Open in 2020 op Bernardus landt.

 

 

Projectdetails

Functies

Producten

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.