driehoek

Ruimtelijke onderbouwing Dongecentrale, Geertruidenberg

Herbestemming Dongecentrale Geertruidenberg 001.jpg

Tot 2010 was de Dongecentrale in Geertruidenberg in gebruik als stoom- en gascentrale. Na een grondige restauratie en herbestemming bruist het icoon van de Brabantse industriële ontwikkeling nu opnieuw van de energie. Bureau Verkuylen heeft de ruimtelijke onderbouwing voor dit ambitieuze transformatieplan verzorgd.

 

Het behoud van een iconisch complex

De Dongecentrale was de eerste energiecentrale van de Provinciale NoordBrabantse Electriciteits Maatschappij, ofwel PNEM. De centrale uit 1919 speelde een belangrijke rol bij het toegankelijk maken van energie voor de gehele provincie. Het complex is dan ook van grote cultuurhistorische waarde, omdat het de Brabantse sociaaleconomische ontwikkelingen begin 20ste eeuw illustreert. Daarnaast is de Dongecentrale architectuurhistorisch van belang; de functionalistische bouwstijl en gaafheid van de verschillende gebouwen zijn uniek.

 

Weloverwogen keuzes

De provincie Noord-Brabant en Stichting BOEi - sinds 2012 gezamenlijk eigenaar - willen het gebouwencomplex behouden voor herbestemming. Bureau Verkuylen heeft de ruimtelijke onderbouwing van deze ontwikkeling op zich genomen. In onze visie over herbestemmen dienen nieuwe ingrepen weloverwogen en secuur te zijn gekozen, zodat de bestaande architectonische kracht en atmosfeer van het monumentale complex niet verloren gaan. Ook is er rekening gehouden met het achterliggende landschap, die gekoppeld is aan de ruimtelijke beleving binnen de gebouwen.

 

Haalbaar transformatieplan

De uitvoerbaarheid van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is door ons bureau getoetst. Daarbij is gekozen voor een integrale aanpak en gelet op stedenbouwkundige, planologische, (milieu)technische en economische componenten. Specifieke aandacht in de ruimtelijke onderbouwing gingen uit naar twee punten:

  • de geluidsproblematiek van het gezoneerde bedrijventerrein.
  • de magnetische velden van de hoogspanningsverbindingen.

 

Groene plannen

De Dongecentrale is een tijdelijke bestemming voor evenementen, bijeenkomsten en conferenties, voor zelfstandige kantoren en een ambachtelijke bierbrouwerij. De provincie en BOEi zijn plannen aan het uitwerken voor het gebruik van de centrale op lange termijn, waarin ook Bureau Verkuylen betrokken blijft. Met de ontwikkeling van een biogascentrale wordt aangesloten bij de oorspronkelijke functie van het gebouw. Zo blijft dit cultureel erfgoed behouden én wordt er gewerkt aan een duurzame toekomst voor Brabant.

Projectdetails

Functies

Product

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.