driehoek

Landschapsplan Sprokkelbosch, Rosmalen

07414033 Bannier

Aan de Sprokkelboschstraat in het buitengebied van Rosmalen staat een cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij uit 1915 waar niet meer wordt geboerd. Bureau Verkuylen heeft via een bestemmingsplan de omzetting van het agrarische bedrijf naar een woonfunctie mogelijk gemaakt.

Voor het plan is tevens een (financiële) bijdrage vereist in het kader van de regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’, zoals bedoeld in de Verordening ruimte. Ons bureau heeft tevens het hiervoor benodigde landschapsplan gemaakt. Op en rond het erf zijn verschillende sferen gecreëerd, waardoor de historische verscheidenheid sterk wordt teruggehaald. Zo zijn er onder andere een misse, een hof, een boomgaard en een binnenveld.

Het plan stond als voorbeeldproject in het Brabants Dagblad (16-01-2016) in het kader van het nieuwe VAB-beleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Projectdetails

Functie

Producten

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.