driehoek

Inrichtingsplan Schoolplein, 's-Hertogenbosch

20180828 083224

Aan de Waalstraat in 's-Hertogenbosch staan drie basisscholen met speelterreinen. Eén van deze scholen, De Driestroom, was dringend aan vernieuwing toe. Voor het gebouw is gekozen voor nieuwbouw en voor het schoolterrein wilde het bestuur een nieuw natuurlijk speelterrein. Landschapsarchitect Hager Huigens uit Veenendaal heeft het ontwerp voor het terrein gemaakt. Bureau Verkuylen is gevraagd om het plan uit te werken richting de uitvoering. Ook heeft Bureau Verkuylen de coördinatie met het schoolbestuur en de aannemer gedaan. Daarbij hebben wij de technische uitwerking, de kwaliteit en het budget bewaakt. In dit geval was de planning zeer krap: veel van het werk moest in de zomervakantie gerealiseerd worden, zodat de kinderen bij de start van het volgende schooljaar op een nieuw schoolplein terecht konden.

Voor het schoolplein is zoveel mogelijk het concept van 'natuurlijk spelen' nagestreefd. Dit komt onder meer terug in de vloeiende lijnen op het terrein, de beperkte hoeveelheid verharding, de ruime opzet van beplanting en natuurlijke speelelementen. Daar waar mogelijk zijn materialen en speeltoestellen van het oude plein hergebruikt. We hebben gezocht naar een goede balans tussen het natuurlijke beeld, de technische uitvoering en het beschikbare budget.

Samen met het schoolbestuur, enkele docenten en de ouders en kinderen zelf is hard gewerkt aan een mooi resultaat; écht een schoolvoorbeeld van participatie! In oktober 2018 is het schoolplein volledig opgeleverd en de kinderen maken hier nu met veel plezier volop gebruik van.

Projectdetails

Functie

Producten

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.