driehoek

Bestemmingsplan waterpark Dommelsvoort, Cuijk

Bestemmingsplan Waterpark Dommelsvoort Cuijk Banner

Ten westen van Cuijk ligt het gebied van de Kraaijenbergse Plassen dat door een grootschalige ontgronding is ontstaan. De plassen hebben zowel een natuurlijke als een recreatieve functie. Aan de zuidzijde van het gebied wordt Waterpark Dommelsvoort gerealiseerd.

Waterpark Dommelsvoort is een park voor dag- en verblijfsrecreatie met 700 recreatiewoningen in vier deelgebieden met eigen karakter, een jachthaven met 500 ligplaatsen, detailhandel, horeca en recreatieve voorzieningen. Het waterpark zal jaarlijks zo’n 1.000.000 bezoekers gaan trekken.

In nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van het park en de gemeente Cuijk heeft Bureau Verkuylen een flexibel bestemmingsplan voor het waterpark opgesteld en de procedure begeleid. Er is gekozen voor een globaal bestemmingsplan met uit te werken bestemmingen. Het bestemmingsplan legt hiermee de ruimtelijke hoofdstructuur van de ontwikkeling vast, maar biedt tegelijkertijd de flexibiliteit om de plannen in de toekomst aan te kunnen passen al naar gelang de dan geldende inzichten.

Bijzondere aandachtspunten voor ons bureau bij dit project waren:

  • het beschrijven van de ruimtelijk-economische effecten van het project op de directe en wijdere omgeving: de effecten op de verkeersafwikkeling tijdens de aanleg en de exploitatie van het park, op de verblijfsrecreatie- en watersportmarkt in de regio, op de detailhandel in het centrum van Cuijk en op de arbeidsmarkt;
  • de wijze waarop het project voorziet in de kwaliteitsverbetering van het landschap - een provinciale verplichting bij ontwikkelingen in het buitengebied - en de juridische borging daarvan. Onderdeel van de kwaliteitsverbetering betreft het verplaatsen van een dassenburcht en de aanleg van 30 kilometer houtsingels;
  • de afstemming tussen andere projecten in het gebied, zoals een nieuw hotel en recreatieve poort met informatiepunt, en de afstemming met de reeds aanwezige woningen en (agrarische) bedrijven langs de randen van het gebied;
  • de afstemming met de projectontwikkelaar, de gemeente Cuijk, de stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerper en de opsteller van het milieueffectrapport.

De gemeenteraad van Cuijk heeft het bestemmingsplan op 18 juni 2012 vastgesteld. Op 11 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingestemd met het de ontwikkeling van het park.

Projectdetails

Functie

Product

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.