driehoek

Bestemmingsplan Voorburg, Vught

Bestemmingsplan Voorburg e.o. Vught 02.jpg

Het bestemmingsplan Voorburg en omstreken is onderdeel van het gemeentelijke project ‘Grootschalige Bestemmingsplanherziening’ van de gemeente Vught. Het doel hiervan is het vereenvoudigen en actualiseren van het gemeentelijk beleid. Het plangebied wordt begrensd door de Glorieuxlaan, de rijksweg A2, de Kettingweg en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Eindhoven en heeft een oppervlakte van circa 100 hectare. In het plangebied liggen een woonwijk, twee bedrijventerreinen (De Schakel en De Ketting) en een zorgpark met vijf zorginstellingen (Reinier van Arkel, Van Neynselgroep, De Zwengel, Cello en Novadic-Kentron).

 

Binnen het plangebied vigeerden 7 bestemmingsplannen, waarvan de oudste uit 1955 dateerde. De complexiteit van het plan werd met name veroorzaakt door de grootte van het plangebied, de beperkt beschikbare informatie en de hinder (met name geluid) van de omliggende infrastructuur. Een uitgebreide veldinventarisatie en een nauwkeurig bureauonderzoek (met o.a. oude kaarten en vergunningen) waren nodig om de bestaande fysieke en juridische situatie in beeld te brengen. Deze inventarisatie vormde de basis voor het succesvol doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. De gemeenteraad van Vught heeft op 13 juni 2013 het bestemmingsplan Voorburg en omgeving vastgesteld.

Projectdetails

Functies

Product

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.