driehoek

Bestemmingsplan Kom, Heeze

Foto Beekdal Heeze.jpg

In opdracht van de gemeente Heeze-Leende heeft Bureau Verkuylen het bestemmingsplan van de bebouwde kom van Heeze opgesteld. Het bestemmingsplan heeft in hoofdzaak een conserverend karakter, maar houdt wel rekening met nieuwe ontwikkelingen en met voortschrijdende maatschappelijke inzichten.

Ontwikkelingen en beheer stellen een aantal eisen aan een bestemmingsplan. Een vastgestelde bestaande situatie, een duidelijke hoofdstructuur, voldoende flexibiliteit en uitwisselbaarheid van functies zijn hiervoor noodzakelijk. Het bestemmingsplan mag verder geen onnodige barrières opwerpen voor reguliere 'natuurlijke' veranderingen. Een gedegen ruimtelijke en functionele analyse en een heldere ontwikkelingsstrategie vormen de basis voor de juridische regeling van het Komplan Heeze.

Om de realisatie van projecten van algemeen en maatschappelijk belang mogelijk te maken, heeft de gemeente gedurende de pilot “Bouwen binnen strakke contouren” samengewerkt met de woningbouwcorporaties WoCom, Wooninc en Wonen Weert. Daarnaast is met name op locaties waar bedrijven gesaneerd moesten worden, samengewerkt met commerciële ontwikkelende partijen. Incidenteel is daarbij ook door de gemeente extra geïnvesteerd. Deze pilot, afgesloten in 2009, is uitgevoerd om bij wijze van experiment, zonder kwantitatieve beperkingen, inbreidings- en herstructureringsontwikkelingen binnen het stedelijk gebied toe te staan op voorwaarde dat het buitengebied onaangetast blijft.

In het bestemmingsplan Kom Heeze is daarnaast veel aandacht besteed aan de archeologische en cultuurhistorische waarden in Heeze. De provincie Noord-Brabant heeft deze inspanning zeer positief beoordeeld bij de toetsing van het Komplan.

Projectdetails

Functie

Product

Betrokken teamlid

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.