Presentatie Visie Kerkstraat-Oost, Zeeland

dinsdag 14 mei 2019

De gemeente Landerd heeft een visie voor het centrum van het dorp Zeeland opgesteld. Onderdeel van deze visie is een nieuwe invulling van het deelgebied ‘Kerkstraat Oost’. Het betreft het gebied dat globaal is gelegen tussen de Kerkstraat, Brouwerspad, Vlasroot en de Kloosterstraat in Zeeland. In het gebied staan sporthal De Hekel, het Parochiehuis en stonden voorheen de basisscholen Vlasgaard en Wizzert en kinderdagverblijf De Vlieger. De gemeente Landerd heeft ons bureau gevraagd mee te denken in een passende invulling voor dit gebied dat midden in de dorpskern ligt. Hiervoor hebben wij een stedenbouwkundige visie opgesteld. Het concept is op 6 mei 2019 op een informatieavond gepresenteerd (website gemeente Landerd en Brabants Dagblad). De op de informatieavond gestelde vragen, opmerkingen en suggesties worden de komende periode bekeken en gebruikt om te komen tot een definitieve versie van de visie.

 

190514 Kerkstraat Oost

 

In het plan is rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het dorpshuis en sporthal, woningbouw, parkeerruimte, een groene ontmoetingsruimte en routes voor (langzaam)verkeer naar zowel de Kerkstraat als de Vlasroot. De scheiding van functies en verkeer sluit aan de westkant aan bij het centrum en aan de oostkant bij de woonwijk. Te midden van deze twee stedenbouwkundige structuren ligt het groene voetgangersgebied met verblijfskwaliteit, dat de verschillende functies en entrees in het plan met elkaar verbindt.

Keer terug naar overzicht »