Voorbeeldproject Rosmalen herbestemmen VAB-locatie

woensdag 20 januari 2016

In Nederland komen ieder jaar meer boerderijen leeg te staan; ook in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het aantal verzoeken voor een nieuwe functie voor deze zogenaamde voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, afgekort VAB, neemt dan ook toe. Vaak krijgt de boederij een woonfunctie, maar bedrijvigheid, horeca of maatschappelijke functies komen ook voor. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft onlangs beleid opgesteld om een duidelijk en flexibel toetsingskader voor dergelijke initiatieven. In het Brabants Dagblad van 16 januari 2016 staat een artikel over dit nieuwe beleid. Tevens wordt het voorbeeldproject Sprokkelboschstraat 7 in Rosmalen genoemd. Ons bureau heeft de bestemmingsplanherziening voor deze locatie verzorgd.

 Inrichtingsschets

Keer terug naar overzicht »