driehoek

Werkwijze

Het schema geeft de fasen van een ruimtelijk planproces weer en de diensten die Bureau Verkuylen daarin per fase kan leveren. De fasen in een project zijn: initiatief, haalbaarheid (definitie, ontwerp en voorbereiding), realisatie en beheer. Aan de hand van dit schema lichten wij onze werkwijze nader toe. Wij proberen risico's te reduceren en ruimte te maken voor creativiteit. Efficiëntie - ook uit kostenoverwegingen - is het uitgangspunt.

Ruimte voor creativiteit
Ieder ruimtelijk plan is uniek omdat de situatie altijd anders is. De meeste plannen doorlopen echter wel hetzelfde planproces. Wij hebben daarom onze werkwijze gestandaardiseerd om enerzijds zo efficiënt en effectief mogelijk te werken en anderzijds de risico's in het planproces te minimaliseren. Een standaard werkwijze betekent echter geen standaard oplossing. In tegendeel: een goed georganiseerd werkproces creëert juist ruimte voor creativiteit.

Risico's beheersen
Het maken van ruimtelijke plannen en ontwerpen is een complex proces. Gedurende het planproces beïnvloeden verschillende factoren en actoren de beoogde plannen van een initiatiefnemer. De Nederlandse wet- en regelgeving stelt veel eisen aan een ontwikkeling. Daarnaast zijn er budgetafspraken waarbinnen een plan gerealiseerd moet worden. Ook kan de omgeving invloed uitoefenen op de uitkomst van een plan.

Om de kosten en risico's te beheersen faseren wij de planontwikkeling. Op het eind van iedere fase worden de risico's gewogen. De initiatiefnemer beslist op dat moment of het plan al dan niet doorgaat. Wij verdelen de projectrisico's in drie categorieën: wet- en regelgeving, financiële en maatschappelijke risico's. Onze werkwijze is gericht op het minimaliseren van deze risico's.

Projectmanagement
Projectmanagement is een werkwijze om op gestructureerde manier het gewenste projectresultaat met minimale risico's te behalen. Gedurende alle fasen van het project bewaken wij de voortgang, het budget en de kwaliteit. De concrete diensten die wij op het gebied van projectmanagement leveren zijn:

  • Planning (Microsoft Project);
  • Budgetbewaking;
  • Coördinatie en advies (afstemming met opdrachtgever, overheden, onderzoeksbureaus, onderaannemers en omgeving).

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.