Marina Verkuylen

MG 6335

Juridisch medewerker

Marina Verkuylen werkt sinds de oprichting op ons kantoor. Zij houdt zich vooral bezig met de kwaliteitscontrole van onze producten. Zij controleert en redigeert teksten van bestemmingsplannen en andere rapporten.

Tot 2010 was zij tevens verantwoordelijk voor de bureaucoördinatie. In die rol heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van ons bureau

 

 

Mijn Projecten