Golfbaan Cromvoirt

In de zone tussen de kern Cromvoirt en het Drongelens Kanaal ligt het ruim 70 hectare grote gebied van de Golfbaan Cromvoirt. In 2003 ontstonden de eerste ideeën om de landbouwgronden om te zetten in een 18 holes golfbaan van hoge kwaliteit met de daarbij behorende faciliteiten als een clubhuis en driving range.

Bureau Verkuylen kreeg de opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan en milieueffectrapportage; het laatste in coproductie met Goderie Ecologisch Advies uit Nijmegen. Bij het opstellen van het bestemmingsplan waren er de volgende belangrijke aandachtspunten:

  • De aanleg van een golfbaan gaat gepaard met de aanleg van nieuwe natuur. Enerzijds ter bevordering van de natuurlijke ontwikkeling van het gebied, anderzijds om te zorgen voor een aangename recreeëromgeving voor de golfer. Een deel van de nieuwe natuur zal worden ingericht als dassenleefgebied.
  • Een deel van het terrein moet kunnen blijven functioneren als buffer in geval van extreem hoog water in de Zandleij die het gebied doorkruist (inundatiegebied). De golfbaan is zodanig ontworpen dat de baan bespeelbaar is bij maximaal hoog water.
  • In het milieueffectrapport zijn verschillende varianten van de golfbaan afgewogen. Uiteindelijk is gekozen voor de variant waarbij een aantrekkelijke golfbaan aangelegd kan worden, in combinatie met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe natuur.

Op 22 april 2010 stelde de gemeenteraad van Vught het bestemmingsplan vast.

Op basis van het ontwerp van de Amerikaanse golfbaanarchitect Kyle Phillips Golf Court Design heeft ons bureau de aanvragen voor de diverse vergunningen verzorgd. Het betroffen een ontgrondingsvergunning voor de reliëfvorming van het landschap en de aanleg van waterpartijen, een watervergunning voor de waterhuishoudkundige aspecten en omgevingsvergunningen voor het aanbrengen van drainage en het verwijderen van houtopstanden.

Op 8 maart 2016 is aangevangen met de feitelijke aanleg van de golfbaan. De aanleg neemt ruim twee jaar in beslag.

 

Golfbaan Cromvoirt 02
Golfbaan Cromvoirt 01
Golfbaan Cromvoirt 03
Golfbaan Cromvoirt 04
Golfbaan Cromvoirt IS
Golfbaan Cromvoirt 06 (2)
Golfbaan Cromvoirt 07
Golfbaan Cromvoirt 08
Golfbaan Cromvoirt 09
Golfbaan Cromvoirt 10
Golfbaan Cromvoirt 11
Golfbaan Cromvoirt 12