Bestemmingsplan Haarsteegsestraat, Haarsteeg

Aan de Haarsteegsestraat is een gemengd agrarisch bedrijf gevestigd. Vanwege de beperkte omvang is het bedrijf niet meer rendabel, en gezien de ligging in de dorpskom van Haarsteeg is uitbreiding niet gewenst.

De eigenaar heeft Bureau Verkuylen gevraagd een stedenbouwkundige inrichtingsschets te maken voor de bouw van nieuwe woningen ter plaatse van het agrarisch bedrijf, met behoud van het karakteristieke boerderijgebouw. Dit heeft geresulteerd in een inrichting met drie nieuwe vrijstaande woningen, passend in de structuur van het historsiche dorpslint van Haarsteeg.

Aansluitend heeft ons bureau het bestemmingsplan opgesteld op basis waarvan de nieuwe woningen mogelijk zijn. Dit bestemmingsplan is op 18 februari 2014 door de raad van de gemeente Heusden vastgesteld.

 

Projectdetails
Sector
 Particulieren

Dienst(en)
 principeverzoek
 stedenbouwkundig plan
 bestemmingsplan wijzigen

Betrokken teamleden
 ing. Joost Nijssen
Bestemmingsplan Haarsteegsestraat Haarsteeg 01
Bestemmingsplan Haarsteegsestraat Haarsteeg 03
Bestemmingsplan Haarsteegsestraat Haarsteeg 02