Beplantingsplan Bernheze

Het initiatief betreft het vestigen van een audio- en visueel verhuurbedrijf in een voormalig agrarisch bedrijf aan de Vinkelsestraat in het buitengebied van Bernheze ten zuiden van de kern Heesch. Het plan kan gerealiseerd worden op grond van een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. Bureau Verkuylen heeft het wijzigingsplan opgesteld, dat op 14 oktober 2014 door de gemeente Bernheze is vastgesteld.

Voor het plan is tevens een (financiële) bijdrage vereist in het kader van de regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’, zoals bedoeld in de Verordening ruimte. In overleg met de gemeente heeft ons bureau de mate en de vorm van deze landschapsinvestering bepaald. Bureau Verkuylen heeft hiervoor een beplantingsplan gemaakt, waarin onder andere het beplantingstype, het plantverband, de maten en de aantallen per plantvak zijn aangegeven. Voor alle beplantingselementen zijn beheermaatregelen geformuleerd om het gewenste eindbeeld te verkrijgen.

 

Wijzigingsplan Vinkelsestraat 36 Heesch 02
Wijzigingsplan Vinkelsestraat 36 Heesch 01
Wijzigingsplan Vinkelsestraat 36 Heesch 03