Bestemmingsplan Brede School Haaren

De gemeente Haaren gaat op de locatie van de voormalige gemeentewerf aan de Nemelaerstraat te Haaren een nieuw gebouw realiseren waarbinnen twee basisscholen,
een kinderdagverblijf en een sporthal gehuisvest gaan worden. Bureau Verkuylen kreeg de opdracht het bestemmingsplan op te stellen en de gemeente te begeleiden in de ruimtelijke procedure.

Omdat er nog geen definitief ontwerp van het gebouw beschikbaar was moest het bestemmingsplan voldoende flexibiliteit bieden. Specifieke aandachtspunten bij het vervaardigen van dit bestemmingsplan bleken de parkeerproblematiek (het voorzien in voldoende, bereikbare parkeerplaatsen) en de geluidshinder (het voorzien in een rustige en prettige leeromgeving voor de kinderen, en het voorkomen van geluidsoverlast voor omwonenden). Voorts kreeg de bijzondere waterhuishoudkundige situatie in de gemeente Haaren de nadere aandacht.

Bureau Verkuylen heeft tevens de beantwoording van de zienswijzen verzorgd.

 

Projectdetails
Sector
 Overheid

Dienst(en)
 bestemmingsplan wijzigen

Betrokken teamleden
 ir. Robert Jan Verkuylen
 ing. Martijn van Spaandonk
Bestemmingsplan Brede School Haaren 03
Bestemmingsplan Brede School Haaren 02
Bestemmingsplan Brede School Haaren 01