Landgoed Wouwse Plantage

Tussen de steden Roosendaal en Bergen op Zoom ligt Landgoed Wouwse Plantage. Het landgoed (met een totale omvang van 900 hectare) bestaat voor het overgrote gedeelte uit bos; oorspronkelijk bedoeld voor de houtproductie, thans voornamelijk met een natuurwaarde.

Daar waar vijf boslanen samenkomen is in de negentiende eeuw een bebouwingscluster ontstaan (het Plantage Centrum), waarvan de meeste gebouwen als rijksmonument zijn aangewezen.

Gedurende de twintigste eeuw is het landgoed door vererving verdeeld en vanwege te beperkte inkomsten zijn de gebouwen en de kenmerkende landgoedelementen in verval geraakt.

 

Ten behoeve van het behoud van de monumentale gebouwen is een plan in voorbereiding om deze geschikt te maken voor bewoning. Samen met het toevoegen van enkele nieuwe gebouwen, worden voldoende inkomsten gegenereerd om het landgoed in oude luister te herstellen, maar een 21e eeuwse woonkwaliteit te bieden.

 

Bureau Verkuylen heeft zitting in een projectteam, met daarin onder meer Overwater Rentmeesters, Fondu Landscape Architects, Bernard De Clerck Architects en RoosRos Architecten.

Het projectteam werkt thans aan een visiedocument. In een later stadium zal Bureau Verkuylen het visiedocument uitwerken in een bestemmingsplan.

 

 

Projectdetails
Sector
 Landgoederen
 Bouw & vastgoed
 Toerisme & Recreatie

Dienst(en)
 bestemmingsplan wijzigen

Betrokken teamleden
 ing. Joost Nijssen
 ir. Jan Verkuylen
Landgoed De Wouwse Plantage 09
Landgoed De Wouwse Plantage 08
Landgoed De Wouwse Plantage 01
Landgoed De Wouwse Plantage 02
Landgoed De Wouwse Plantage 04
Landgoed De Wouwse Plantage 03
Landgoed De Wouwse Plantage 05
Landgoed De Wouwse Plantage 07
Landgoed De Wouwse Plantage 06