Bouwplan supermarkt Gilze

EMTÉ was al jaren gevestigd in de Raadhuisstraat in Gilze in een voormalige garage met brandstof verkooppunt. Omdat de plek buiten het kernwinkelgebied ligt, heeft de gemeente na een zorgvuldige afweging in 2003 ingestemd met een vernieuwingsplan. De Raadhuisstraat is een typische Brabantse dorpsstraat met een lintstructuur; gekromd verloop met gevarieerde bebouwing, in de loop van de tijd organisch, pand voor pand gebouwd.

De nieuwbouw van de supermarkt, die van aard relatief grootschalig is, moest harmonisch in de lintstructuur ingevoegd worden. Het grootste deel van de supermarkt inclusief het parkeerterrein liggen op het binnenterrein. Er mocht echter geen blijvend gat in de straatwand ontstaan. Het ontwerp betreft een totale herinrichting van oorspronkelijke garage perceel, alsmede de nieuwbouw van de bebouwing langs de Raadhuistraat.

Het ontwerp is zodanig opgezet dat aan de straat vier grondgebonden woningen zijn gesitueerd overeenkomstig het historische stramien van de dorpsverkaveling. De woningen bestaan uit twee lagen plus een volwaardige kaplaag. Op de begane grond is er een atelier-achtige ruimte voor een niet-woonfunctie. De architectuur is eigentijds traditioneel aansluitend op de hoofd karakteristiek van de bestaande bebouwing in de straat.

De supermarkt ligt achter de woningen met een winkel op de hoek van het woningenblok. Deze winkel op de hoek is onderdeel van de supermarkt. Daardoor is een continu verloop van de etalages vloeiend vanaf de straat naar het binnenterrein aanwezig.

Aan de straatzijde is een poortachtige bebouwing die toegang geeft naar het parkeerterrein, en tevens plaats biedt voor uitstalling van bloemen en fruit bij mooi weer. Bureau Verkuylen heeft het gehele traject tot en met bouwvergunning verzorgd, inclusief de architectonische begeleiding tijdens de uitvoering.

Als geheel is sprake van een geslaagde organische inpassing van een volledig nieuwe bebouwing met supermarkt in een historische dorpsstructuur.

 

Error parsing XSLT file: \xslt\Projectdetail.xslt
Bouwplan Supermarkt 02
Bouwplan Appartementen 04
Bouwplan Appartementen 03
Bouwplan Supermarkt 01