Bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Nieuwkuijk

De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft ons bureau gevraagd het inrichtingsplan en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van elf bouwkavels aan de Koesteeg in Nieuwkuijk op te stellen.

De niewe woningen, gelegen aan de rand van het dorp Nieuwkuijk, hebben een prachtig uitzicht over de weilanden. Een bestaande bomenrij met wandelpad langs de Koesteeg vormde een belangrijk landschapselement. Uitgangspunt voor het ontwerp was dat de bomen behouden moesten blijven. Een ander aandachtspunt bij de planontwikkeling was de ontsluiting van het plangebied. Bij het inrichtingsplan is zorgvuldig gekeken met welke maatregelen de bomenrij kan worden beschermd. De weg ligt zo gesitueerd dat de beeldbepalende eik aan het begin van de Koesteeg wordt behouden en een  verkeersveilige aansluiting op de (heringerichte) Nieuwkuijksestraat ontstaat. De weg krijgt een informeel karakter door het gebruik van klinkers en het ontbreken van een apart trottoir.

De te bouwen woningen liggen op grote kavels. Door de combinatie van de grote kavels, het informele karakter van de Koesteeg, het behoud van de bomenrij en het bestaande wandelpad ontstaat een zachte overgang van de kern Nieuwkuijk naar het buitengebied.

Het bestemmingsplan voor de Ruimte voor Ruimte locatie Koesteeg is op 26 maart 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Projectdetails
Sector
 Bouw & vastgoed
 Particulieren

Dienst(en)
 bestemmingsplan wijzigen
 stedenbouwkundig plan

Betrokken teamleden
 ir. Robert Jan Verkuylen
 ing. Martijn van Spaandonk
Bestemmingsplan Koesteeg Nieuwkuijk 01
Bestemmingsplan Koesteeg Nieuwkuijk 02
Bestemmingsplan Koesteeg Nieuwkuijk 03