Landschapspark Peka Kroef

Gebiedsvisie Wijk en Aalburg

Distributiecentrum Sandd

Bureau Verkuylen

Wilt u een bedrijf uitbreiden, een woning bouwen, een historisch pand herbestemmen, een nieuwe woonwijk realiseren of een gebied transformeren? Bureau Verkuylen vertaalt uw ideeën in ontwerpen, verzorgt planologische procedures en vraagt vergunningen aan. Wij kunnen voor u een bestemmingsplan wijzigen, een stedenbouwkundig plan ontwerpen, een ruimtelijke onderbouwing opstellen of een beplantingsplan maken.

Bureau Verkuylen is een ontwerp- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsontwerp. Onze missie is het realiseren van duurzame en gezonde ruimtelijke oplossingen. Wij hanteren een integrale benadering bij ieder project, zodat alle aspecten vanaf het begin worden meegenomen in de planvorming. Deze werkwijze resulteert in betere kwaliteit, snellere doorlooptijd en minder risico. Voor het project benodigde (technische, financiële of juridische) expertise, die wij zelf niet hebben, kunnen wij snel inschakelen via ons uitgebreide netwerk. Wij adviseren, ontwerpen en coördineren in alle fasen van een project - van de eerste schets tot en met de uitvoeringsbegeleiding. 

Wij kunnen u ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, de stedenbouw en het landschapsontwerp.

" Een integrale aanpak naar een duurzaam en gezond ontwerp “
Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?